Dialoginen johtaminen arkeen

Modernin johtajuuskäsityksen mukaan esimiehet ja alaiset saavat aikaan asioita organisaatiossa yhdessä  tekemällä. Johtaminen nähdään rakentuvan ihmisten välisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Innovaatio- ja luovuusteorioiden mukaan työorganisaatioihin tarvitaan...

Uudistushalukkuus

Pauli Juuti ja Petri Virtanen (2009) kirjoittavat kirjassa Organisaatiomuutos organisaatiomuutoksen käynnistävistä voimista. He hahmottelevat organisaatiomuutoksen syitä ja tyyppejä kahdesta näkökulmasta. Nämä ovat strategisen suunnan selkeys ja organisaation...

Erilaisuus voimavaraksi esimiestyössä

Erilaisuuden ymmärtäminen vaatii erilaisten toimintatapojen tunnistamista ja hyväksymistä. Valmentavan johtamisen näkökulmasta katsottuna on tarkoitus myös hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla tätä erilaisuutta. Esimiehen kannattaa ruokkia erilaisia mielipiteitä,...

Itsensä ylittäminen

Kävimme keskustelua itsensä ylittämisestä valmentavan johtamisen yhteydessä. Itsensä ylittäminen toi negatiivisia mielleyhtymiä suorituksen arviointiin liitettynä. Keskustelu linkittyi työhyvinvointiin ja tunteeseen siitä, että pitää koko ajan ylittää itsensä. Uhkana...

Liiketoiminnassa tarvitaan sisua

Salmimies & Ruutu (2013) tuovat, kirjassaan Ratkaisuja esimiestyön haasteisiin, esille sitkeyden käsitteen. Kansainvälisessä yritysmaailmassa puhutaan resilienssistä. Suomalaisittain samaa asiaa kuvastaa Sisu. Upea käsite suomalaisiin työyhteisöihin. Sisua ja...

Tasapainoista ajankäyttöä etsimässä

Ennen joulua työstimme yhden ryhmän kanssa ajatuksia ja vähän haasteitakin ajan hallinnasta, pohdimme johtajan tehokasta ja tasapainoista ajankäyttöä. Ryhmällä oli paljon kokemusta ja hyväksi todettuja tapoja ajankäytön hallintaan. Erityisen ilahduttava oli tarina,...

Ratkaisukeskeinen puheeksi ottaminen

Pohdimme esimiesporukan kanssa mitä hyötyä puheeksi ottamisesta on. Kävimme hyvää keskustelua muutenkin, mutta keskustelu sai ihan uutta virettä kun eräs osallistuja otti esille kuinka osata ottaa positiivista palautetta vastaan ja muistaa myöskin antaa positiivista...

Coaching esimiestyön arkeen

Esimiestyö on monella tapaa haastavaa tämän päivän työelämässä.  Muutoksesta on tullut arkipäivää ja esimiestyö on yhä enemmän muutosjohtamista. Esimiehet kokevat usein jäävänsä yksin omassa työssään. Kasvavien tulospaineiden ja kustannusvaatimusten paineissa he...

Positiivinen palaute

Myönteinen palaute on keskeinen motivaation lähde. Palaute motivoi, mutta myöskin sitouttaa ja voimaannuttaa. Toiminnan ohjaamiseen käytetään rakentavaa palautetta. Positiivisella palautteella voi kuitenkin olla merkittävämpi rooli esimerkiksi suorituksen ohjaamiseen...

Hyvä lähijohtaja luo ainutlaatuisia kahdenvälisiä suhteita alaisiin

Vaasan yliopiston Johtamisen yksikön asiantuntijat nostavat esimiestyön kehittämisen keskiöön lähiesimiesten ja heidän alaistensa suhteet. Erityisen merkittävä huomio tulee heidän mukaan suunnata nimenomaan esimies-alaissuhteisiin, ei pelkästään esimieheen henkilönä....