Onko Innostusvirtaamo ™ Suomilaajuinen ?

Näin kysyi yksi Innostusvirtaamon ™ sisäinen kehittäjä. Niin moni on kysynyt Innostusvirtaamosta ™ (työyhteisöjen kehittäminen innostuskulttuuria vahvistamalla), että on aika avata sitä hiukan blogissa vaikka hanke on vielä kesken. Tulokset ovat niin puhuttelevia jo...

lue lisää

Ihmisten johtamisen perusteet

Pekka Järvinen piti parempaa työelämää valmennuspäivän 11.2.2016. Hän puhui esimiestyön jatkuvasta muutoksesta. Hän palauttaa asioissa oivallisesti johtamisen ja työnteon lähtökohdaksi organisaation perustehtävän. Hänen mukaan konfliktitapauksista yhdeksän kymmenestä...

lue lisää

Ajatuksia vuoteen 2016

Auts, tulee ensimmäisenä mieleen kun katsoo omia blogipäivityksiä. Olen kirjoittanut syksyn aikana muille tekstejä, mutta omat tekstit ovat jääneet paitsioon. Luonnollisesti asiakkaiden tekstit on priorisoitu etusijalle. Usein vuoden vaihteessa todetaan, että uusi...

lue lisää

Onnistumiset Uran huippuvuosissa

Uran huippuvuodet liittyy TSR hankkeeseen, jonka aloitus oli 9.10.2014 ja lopetus 9.9.2015. Hanke loppui virallisesti helmikuussa, mutta ryhmäläisten toiveesta prosessi sai jatkoa. Hankkeen aloituksessa huomioitiin valmennettavien toiveet valmennusprosessille ja...

lue lisää

360 palaute

Yksi käytetty ja toimiva menetelmä johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen on 360 palaute. Palaute kerätään kolleegoilta, esimieheltä, alaisilta, yhteistyökumppaneilta, asiakkailta sekä tehdään itsearviointi. 360 lisää itsetuntemusta, palautteen avulla tunnistetaan...

lue lisää

Työn imua ja innostusta työelämään

Paremman työelämän pohdinnoissa puhutaan työn imusta, jota mm. Jari Hakanen on pitkään tutkinut. Käsitettä on tutkittu myös kansainvälisesti viimeisen vuosikymmenen aikana. Työn imu ja siihen liitetty käsite innostus saa heti positiivisen vireen aikaan. Työn imulla...

lue lisää

Ikääntyvät, aarre työnantajalle

Yhteiskunnassamme käydään keskustelua miten jatkaa työuria. Tärkeinä tavoitteina on lisätä aktiivisia työssäolovuosia ja työn houkuttelevuutta. Työyhteisöissä on paljon mahdollisuuksia pienten asioiden muuttamisella lisätä työssä olemisen vetovoimaa. Ikäjohtaminen...

lue lisää

Valmenna onnistumaan. Nyt.

Furmanin, Pinjolan ja Rubanovitschin teoksessa Valmenna onnistumaan. Nyt. näkyy vahvasti Furmanin jo aiemmin kehittelemät ajatukset. Eipä sillä etteikö näitä ratkaisukeskeisiä ajatuksia olisi edelleen kiva lukea. Rubanovitschin liiketoimintatausta näkyy positiivisella...

lue lisää

Työelämätaidot työn hakemisessa

Yhteiskunnallisesta ja ainakin Oulun näkökulmasta katsottuna työllistymiseen saisi tulla jymyidea, jolla työllistettäisiin paljon ihmisiä nopealla aikataululla. Samoja työpaikkoja on hakemassa useita henkilöitä ja jollain tulisi erottautua. On selvää, että CV:n tulee...

lue lisää